top of page

ΣΚΟΠΟΣ

Ο πρωταρχικός σκοπός της Parthenogenesis Hellas είναι η πρόληψη, και αυτή η δέσμευση αποτελεί το κύριο κίνητρό μας για να συνεχίζουμε τις επενδύσεις μας στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης των ασθενών.


Πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αρκετά προβλήματα υγείας προτού αυτά εκδηλωθούν.

ΟΡΑΜΑ

Η Parthenogenesis Hellas διακρίνεται για τη συνεχή της προσπάθεια να καινοτομεί. Η επιθυμία μας είναι να πρωτοστατoύμε, να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά, να υπηρετούμε τον Άνθρωπο και την Υγεία του, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζουμε νέους τρόπους καινοτομίας.


Στον τομέα της φαρμακευτικής ανάπτυξης, ξεχωρίζουμε για τις θεμελιώδεις αρχές που καθοδηγούν το έργο μας:

  • Βαθιά Γνώση της Ανθρώπινης Φυσιολογίας: Η κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος είναι η βάση όλων των προσπαθειών μας. Αυτή η γνώση επιτρέπει στην εταιρεία μας να αναπτύσσει φαρμακευτικές λύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων με τρόπο αποτελεσματικό και ασφαλή.

  • Αλληλεπίδραση με τη Γενετική και την Επιγενετική Επιστήμη: Η κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι γενετικές και επιγενετικές παράμετροι στην υγεία μας είναι κρίσιμη. Ενσωματώνουμε αυτές τις επιστημονικές εξελίξεις στην έρευνά μας, προκειμένου να αναπτύσσουμε εξατομικευμένες θεραπείες που λαμβάνουν υπόψη τόσο τη γενετική ποικιλία όσο και την επιγενετική ποικιλότητα.

  • Πρόβλεψη των Περιβαλλοντικών Παραγόντων: Κατανοούμε ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες καθώς και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν αρνητικά την υγεία. Γι' αυτόν τον λόγο, η σχεδίαση και η ανάπτυξη κάθε θεραπείας μας λαμβάνει υπόψιν της τη σημασία αυτών των παραγόντων, διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

ΑΞΙΕΣ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Η εμπιστοσύνη είναι ο βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο οικοδομείται το μεγάλο όραμα της Parthenogenesis Hellas. Κατανοούμε ότι για να προωθήσουμε τις αξίες μας με επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας, πρέπει να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων καθημερινά.


Η εμπιστοσύνη δεν επιβάλλεται, αλλά κερδίζεται με συνεπή εργασία και δράση. Οι λέξεις-κλειδιά για εμάς είναι ειλικρίνεια, ισότιμη αντιμετώπιση και διαρκής προσπάθεια βελτίωσης.


Συνεργαζόμαστε στενά με κορυφαίους ερευνητές, επιστήμονες, γιατρούς, νοσηλευτές και φαρμακοποιούς για να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας. Επενδύουμε στην έρευνα, την πρόοδο και την εξειδίκευση για να εξασφαλίσουμε την 
ποιότητα των υπηρεσιών μας. Προσφέρουμε την προσοχή μας και τη φροντίδα μας στους ίδιους τους ασθενείς, προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες τους και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Και τέλος, τα κλινικά αποτελέσματα αποτελούν τον ορίζοντα με τον οποίο μετράμε την επιτυχία μας.


Αυτές οι αξίες και αρχές κατευθύνουν την Parthenogenesis Hellas καθημερινά και αποτελούν το θεμέλιο της εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τον κόσμο.

ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ

Η σκληρή προσπάθεια είναι ουσιαστικό μέρος της φιλοσοφίας της Parthenogenesis Hellas. Καθημερινά προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι, να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα την ανθρώπινη φυσιολογία, σαν πρωταθλητές που προετοιμάζονται για το επόμενο ρεκόρ.

Στην Parthenogenesis Hellas, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ίδια η Φύση έχει προνοήσει και έχει θωρακίσει τα κύτταρά μας με τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν σχεδόν κάθε απειλή. Γι’ αυτό, με σεβασμό προς αυτήν τη φυσική σοφία, τα κύτταρα αντιμετωπίζονται με φροντίδα και θρέψη που θα τα βοηθήσουν να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε κάθε πιθανή μάχη. Άλλωστε ο γενικός στόχος της φαρμακευτικής έρευνας είναι να δημιουργεί θεραπείες που χαρακτηρίζονται από την ελάχιστη εμφάνιση ανεπιθύμητων παρενεργειών ταυτόχρονα με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

ΠΑΘΟΣ

Στην Parthenogenesis Hellas, ο ανθρώπινος παράγοντας και η δύναμη πίσω από την καινοτομία μας είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ. Η ομάδα μας, με ατελείωτο πάθος και αφοσίωση, εργάζεται ακούραστα για να φέρει την επόμενη επαναστατική καινοτομία στον τομέα της υγείας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσα από τη συνεργασία, τη διαρκή έρευνα και την αποφασιστικότητα μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της υγείας τους με νέες λύσεις που απευθύνονται στις πραγματικές τους ανάγκες.


Η δέσμευση μας στον ανθρώπινο παράγοντα εκφράζεται πλήρως μέσα από το τμήμα Human Resources της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της εξαιρετικότητας και της καθοδήγησης της εταιρείας προς νέους ορίζοντες. Κάθε άτομο στην Parthenogenesis Hellas συμβάλλει στο να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων, προσφέροντας προϊόντα και λύσεις που είναι ταυτόχρονα ωφέλιμα και αποτελεσματικά για την κοινωνία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

bottom of page